شرکا و مدیران

حسن سعیدی بیلندی، شریک، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل،این موسسه از سال 1381 است. ایشان در رشته حسابداری از دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل شده است. حسابرسی را از سال 1364 آغاز کرده و یکی از حسابداران رسمی ایران است. وی در حال حاضر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که تنها نهاد قانونی حسابرسی مستقل در ایران می باشد. ایشان کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی می باشند. سوابق تدریس دروس حسابرسی نیز از دیگر سوابق ایشان می باشد.

سعید قدکپور، شریک و عضو هیئت مدیره ،این موسسه از سال 1398 است. از سال 1363 الی 1396 در سازمان حسابرسی (از سال 1363 الی 1369 در واحد خدمات مدیریت و سیستم و از سال 1370 تا 1396 در واحد حسابرسی سازمان حسابرسی مشغول به کار بوده اند و یکی از حسابداران رسمی ایران است. ایشان در حال حاضر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که تنها نهاد قانونی حسابرسی مستقل در ایران می باشد.
 

حسین محمدجانی، شریک و عضو هیئت مدیره ،این موسسه از سال 1384 است. ایشان مدرک کارشناسی را از دانشگاه فردوسی مشهد اخذ و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته حسابداری از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است. حسابرسی را از سال 1381 آغاز کرده و یکی از حسابداران رسمی ایران است. وی در حال حاضر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که تنها نهاد قانونی حسابرسی مستقل در ایران می باشد.
ایشان کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی نیز می باشد.

مصطفی سیاحی، شریک و عضو هیئت مدیره این موسسه از سال 1398می باشد. ایشان در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم و تحقیقات فارغ التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با بیش از 11 سال تجربه حرفه‌ای در زمینه حسابرسی است.ایشان کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی نیز می باشد.

سیدکاظم حسینی، مدیر فنی حسابرسی است. ایشان در مقطع کارشناسی ارشد در رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز فارغ التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی و حدود 10 سال سابقه کار حرفه ای در حسابرسی را دارد.ایشان عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران نیز میباشد و دارای سوابق تدریس در مراکز آموزش عالی است.

ایشان همچنین کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی می باشند.