خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی

خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی

حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی، خدمات اطمینان بخشی به غیر از حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات  مالی تاریخی، خدمات مرتبط. خدمات اطمینان بخشی خدماتی است که براساس آن حسابرس نتیجه انطباق موضوع یا ادعایی را با معیارهای از 

بیشتر بخوانید
خدمات مدیریت و مشاوره

خدمات مدیریت و مشاوره

خدمات مشاوره شرکت آگاهان تراز توس آماده ارائه هرگونه خدمات مشاوره به شرکت ها و ارگانهای دولتی و خصوصی میباشد مشاوره حسابداری همراه با آموزش مشاوره مالی مشاوره مالیاتی مشاوره بیمه انجام پیش حسابرسی بیمه طرح توجیحی کارشناسی دادگستری

بیشتر بخوانید
خدمات مالیات

خدمات مالیات

در حسابرسی مالیاتی ظاهراً ادعا، اظهارنامه مالیاتی است و معیارهایی که باید با این ادعا مطابقت شود قانون مالیاتهای مستقیم،  بخشنامه ها، آیین  نامه ها و دستورالعمل های مالیاتی است. در هیچ یک از انواع خدمات اطمینان بخشی، موضوع یا

بیشتر بخوانید

جذب نیرو در تمام رده های حسابرسی

مدیر فنی - سرپرست ارشد - سرپرست - حسابرس ارشد - حسابرس

دعوت به همکاری