تاریخچه

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) در تاریخ 1380/05/10 تحت شماره 853 در مرجع ثبت شرکتهای شهرستان مشهد به ثبت رسیده است .

موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس ازتاريخ  1381/02/16 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مي باشد و همچنین معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار است .

این موسسه، رتبه “الف” را از جامعه حسابداران رسمی ایران دریافت کرده است. این رتبه، بالاترین رتبه ای است که در ارزیابی کنترل کیفیت از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران، به موسسات حسابرسی اعطا می شود.